Huisregels – Fysiotherapie Berger Twilt en Tielman – Zwijndrecht

Huisregels

Eerste afspraak:

 • Bij de eerste afspraak dient u uw pasje van de zorgverzekeraar, een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) en de verwijzing (indien u bent verwezen door een huisarts/specialist) mee te nemen.
 • Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe binnenkomst zonder verwijzing zal er een screening worden afgenomen. Deze screening duurt ongeveer 10 minuten. In sommige gevallen vinden de intake + onderzoek en daadwerkelijke behandelingen direct bij de eerste afspraak plaats. Dit laatste geldt over het algemeen voor aan huis bezoeken en ook als er een dubbele tijd voor u gereserveerd wordt.
 • Bij de eerste afspraak dient u minimaal 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn in verband met mogelijk in te vullen vragenlijsten.

Behandeling:

 • Voor een behandeling is het meenemen van een badlaken gewenst.
 • De gereserveerde tijd is 25 minuten. Hiervan is 5 minuten voor de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.

Afmelden:

 • Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen (niet via e-mail). In het weekend of na werktijd kunt u een afspraak op tijd afzeggen door in te spreken op ons antwoordapparaat. Indien u niet 24 uur van tevoren de afspraak verzet, annuleert of als u zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, worden de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (niet nagekomen afspraken – zie onze praktijktarieven). Afspraken die niet op tijd door u zijn geannuleerd mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

Wachtlijst:

 • Indien u geen voorkeur heeft voor één van onze therapeuten werkt de praktijk niet met een wachtlijst en streven wij er naar om u binnen 1 week in te plannen voor uw eerste afspraak. Mocht u wel voorkeur hebben voor één van onze therapeuten of specialismen, dan kan het inplannen van een (eerste) afspraak langer duren.

Vergoeding:

 • Onze praktijk is aangesloten bij alle zorgverzekeraars.
 • Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar.
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van uw verzekeringspakket. De laatste jaren is er met betrekking tot de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer hebben in alle details.
 • De polisvoorwaarden met betrekking tot uw vergoeding voor fysiotherapie dient u daarom zelf na te gaan, het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere nota toegestuurd krijgen.
 • Onze lijst met particuliere praktijktarieven kunt u lezen in de wachtkamer.

Kwaliteit:

 • De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Stagiaires:

 • De praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiair wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Van tevoren zal hiervoor altijd uw toestemming gevraagd worden.

Telefoneren:

 • Gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan met toestemming van uw behandelaar in verband met verstoring van de behandeling.

Klachten:

 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Informatie hierover vindt u op internet bij de klachtencommissie van het KNGF (www.kngf.nl).

Waarneming:

 • Bij afwezigheid van uw fysiotherapeut door ziekte, zwangerschap of vakantie wordt de behandeling waargenomen door een collega fysiotherapeut.
 • Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk voor Fysiotherapie Berger, Twilt en Tielman zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister.

Gebruik oefenruimte:

 • De oefenruimte kan uitsluitend gebruikt worden in bijzijn van uw behandelaar. Soms kan uw therapeut u instructies geven om voorafgaand aan, of na afloop van de behandeling zelfstandig te oefenen in de oefenzaal. Om verzekeringsredenen is dit alleen toegestaan op aanwijzing van uw behandelaar en wanneer uw behandelaar in de praktijk aanwezig is. Het is met name voor kinderen niet toegestaan gebruik te maken van de oefenruimte tenzij in het kader van een behandeling en in afwezigheid van de behandelend therapeut. U kunt dus nooit op eigen initiatief of bij afwezigheid van uw behandelaar gebruik maken van de oefenruimte. Voor uw eigen hygiëne verzoeken wij u bij gebruik van de oefenzaal een handdoek mee te nemen en de door u gebruikte apparatuur na gebruik schoon te maken.

Privacy reglement:

 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig om met uw gegevens. Naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens is een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u dit bespreken met uw behandelend therapeut.
 • Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/haar patiëntendossier.
 • Binnen onze praktijk is tevens een protocol m.b.t. ongewenst gedrag/seksuele intimidatie aanwezig. Desgewenst kunt u deze inzien.

MijnZorgApp:

 • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of push-bericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp (MijnZorgApp). Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag bij onze balie uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Algemeen:

 • In alle ruimtes is het verboden te roken. Wij waarderen het als u niet rookt bij de ingang van de praktijk.
 • De oefenruimte alleen betreden met schone sportschoenen.
 • Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige fysiotherapeut(en) op te volgen.
 • Gelieve geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten. Fysiotherapie Berger, Twilt en Tielman is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk (via info@fysiobtt.nl) aan ons doorgeven.