Algemeen – Fysiotherapie Berger Twilt en Tielman – Zwijndrecht

Algemeen

Doelstelling van de beweegprogramma’s

Doelstelling van de programma’s is het stimuleren van beweging bij mensen met een chronische aandoening. Elk beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met een specifieke chronische aandoening en wordt gepositioneerd als life-style interventie.

Als men het beweeggedrag van mensen wil veranderen moet worden aangesloten bij de fasen van gedragsverandering. Er moet maatwerk geleverd worden. Vastgesteld moet worden hoe de toekomstige cliënt aankijkt tegen bewegen om een effectieve interventie te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering wordt een training op maat samengesteld en wordt gerichte informatie aangeboden. De bedoeling is om geleidelijk aan de verschillende fasen van gedragsverandering tot aan de volhoudfase te doorlopen. Dit proces vindt plaats onder begeleiding van een hiertoe specifiek geschoolde fysiotherapeut.

Stap 1: Intake

Vóór iemand kan deelnemen aan het bewegingsprogramma wordt een intake gedaan. Deze intake bestaat uit het bespreken van een vooraf door de cliënt ingevulde vragenlijst en uit specifiek voor de doelgroep ontwikkelde testonderdelen: een beweeg-ervaringstest en een conditietest. De uitkomsten van de verschillende testen worden online in de computer ingevoerd en dat resulteert in een gericht beweegadvies aan de cliënt.

Op basis van de (eventuele) verwijsgegevens en de informatie verkregen uit de intake, beslist de fysiotherapeut samen met de cliënt of er een indicatie is voor deelname aan het beweegprogramma onder fysiotherapeutische begeleiding of dat de cliënt beter op een andere manier kan trainen of bewegen. Als besloten wordt onder fysiotherapeutische begeleiding te gaan bewegen, worden de trainingsdoelen vastgesteld rekening houdend met de risicofactoren bij de cliënt.

Stap 2: Het beweegprogramma

Aan de hand van het advies wordt een op maat gemaakt bewegingsprogramma opgesteld, waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd en de deelnemer leert en ervaart hoe het is om meer te bewegen in het dagelijks leven.

Aan het beweegprogramma worden de volgende voorwaarden gesteld:

• Het programma is maatwerk (individuele interventie in groepsverband).
• Het programma sluit aan bij de individuele wensen en doelstellingen van de deelnemer.
• Het programma is gericht op het wegnemen van eventuele barrières.
• Het programma moet de zelf-effectiviteit van de deelnemer vergroten.
• Het programma moet de sociale steun vergroten.
• Het programma moet veilig aanvoelen.
• Het programma wordt begeleid door een fysiotherapeut die aanvullend geschoold is voor het beweegprogramma.
• Het programma wordt aangeboden in een (praktijk)ruimte die voldoet aan specifieke inrichtingseisen.
• De intensiteit van het programma moet niet te hoog zijn.
• Uitval moet vermeden worden, o.a. door het voorkomen van blessures en een appèl aan de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
• Doelstelling van het programma is uiteindelijk uitstroom naar regulier beweeg- en sportaanbod (zelfstandigheid van de deelnemer); uiteraard moet de deelnemer dan voldoen aan de uitstroomcriteria.

Stap 3: Evaluatie

De behaalde eindresultaten worden samen met de cliënt geanalyseerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt een beweegadvies gegeven, dat afgestemd is op de individuele beweegdoelstellingen en capaciteiten van de cliënt:
• zelfstandig sporten of bewegen
• sporten in aangepaste vorm
• volgen van een vervolgtraject bij de fysiotherapeut

Voorop staat dat bewegen is geïntegreerd in het dagelijks leven van de cliënt!

Bron : fysionet.nl