Claudicatio Intermittens – Fysiotherapie Berger Twilt en Tielman – Zwijndrecht

Claudicatio Intermittens

 

 

 

 

De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens, letterlijk vertaald: “intermitterend hinken”. Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Vettige bestanddelen uit het bloed zoals cholesteroldeeltjes, nestelen zich in de vaatwand, er ontstaat een plaque in de binnenwand van de slagader. De binnenste vaatwand groeit hierdoor naar binnen. Dit is slagaderverkalking. Het gevolg is een vernauwde slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed naar de spieren. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar wanneer een patiënt zich gaat inspannen en dus meer bloed en zuurstof vraagt, schiet het aanbod te kort. Gevolg, te weinig zuurstof en daarna pijnklachten en/of kramp in één of beide benen. Zodra de inspanning wordt gestaakt verdwijnen de pijnklachten weer.

De volgende factoren vergroten de kans op het krijgen van etalagebenen: roken, hoge bloeddruk, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Niet alleen het verbeteren van de (functionele en) maximale loopafstand als het verminderen van pijn bij het lopen zijn behandeldoelen, maar ook het voorkómen van andere aandoeningen ten gevolge van de slagaderverkalking. Want zoals eerder genoemd zijn ook andere vaten in het lichaam aangedaan. Hierdoor is het risico op een hart- e/o herseninfarct vergroot.

De klachten die direct het gevolg zijn van de etalagebenen zullen aangepakt worden door middel van gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een Chronisch ZorgNet fysiotherapeut. Door looptraining worden de kleinere bloedvaten beter gebruikt, waardoor de doorbloeding naar de spieren toe verbetert. Dus er worden geen daadwerkelijke nieuwe bloedvaten gevormd, maar de kleine aftakkingen worden groter en kunnen dus meer bloed (en zuurstof) transporteren.

NICE (een internationaal instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg) heeft een internationale richtlijn uitgebracht, waarin looptraining als eerste keus behandeling bij etagebenen wordt aanbevolen voor ALLE patiënten met etalagebenen. Deze richtlijn adviseert zelfs dat iemand pas in aanmerking komt voor een dotterbehandeling wanneer looptraining onvoldoende effect heeft.

Uit recent onderzoek blijkt dat de resultaten van gesuperviseerde looptherapie en dotteren vergelijkbaar zijn.

Bovendien brengt gesuperviseerde looptherapie nog meer voordelen met zich mee dan alleen maar het verbeteren van de loopafstand. Ook de conditie verbetert en de kwaliteit van leven. De bloeddruk zal dalen, evenals het cholesterolgehalte en in het geval van suikerziekte zal deze beter te reguleren zijn, waardoor mensen met minder (of soms zelfs zonder) medicatie uitkomen. Dit alles zorgt voor minder complicaties op lange termijn.

De Chronisch ZorgNet therapeut is opgeleid en gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met etalagebenen. Daarnaast is de Chronisch ZorgNet therapeut aangesloten bij een landelijk netwerk, waardoor hij/zij op de hoogte is van de meest recente informatie en ontwikkelingen rondom etalagebenen. Bovendien volgt de Chronisch ZorgNet therapeut diverse opleidingen over etalagebenen en heeft nauw contact met verwijzers zoals de vaatchirurg of uw huisarts.

Kortom, gesuperviseerde looptherapie voor etalagebenen is veilig, beide benen worden behandeld en looptherapie verbetert ook nog de conditie en algehele fitheid. Bovendien heeft de looptherapie effect op alle bloedvaten. De gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut heeft tevens aandacht voor leefstijlfactoren en tot slot verbetert looptherapie de algehele kwaliteit van leven.

 

Claudicatio therapeuten:

Lizanne van Spanje

 

Martijn Groeneveld

 

Eline van Dijk