Diabetes Mellitis

We hebben het diabetesprotocol nu lopen en gaan per direct starten. De fysiotherapeutische interventies zijn onderdeel van de multidisciplaire keten zoals die al geldt voor de diabetes zorg. Dit houdt in dat u via de huisarts of diabetesverpleegkundige ingestuurd dient te worden. U heeft een verwijsbrief nodig met extra informatie over bepaalde waardes van bloed.

Verder dient u een max. inspanningstest te ondergaan via een specialist. Dit wordt voor u geregeld bij aanmelding. De kosten voor deze test worden grotendeels vergoed.

De kosten voor het diabetesprotocol zijn 450 euro voor een jaar die betaald dienen te worden vanuit uw aanvullende verzekering.

  • Intake met conditietesten
  • U krijgt hiervoor een kwartaal lang 2 maal per week een uur training, een kwartaal 1 uur per week training
  • 1 a 2 x kennismakingslessen met verschillende sporten
  • 3e en 4e kwartaal zelfstandig sporten en 2 maal een evaluatietest na het 3e en 4e kwartaal

Uitgebreidere informatie kunt u telefonisch aanvragen en/of via de mail ontvangen.