Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op het gehele buik-, bekken- en lage rug gebied bij vrouwen, mannen en kinderen. Een klacht kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

De bekkenbodem (spierlaag in het bekken) heeft de  volgende functies:

 • dragen van buik/buikorganen
 • openen van de bekkenuitgang om te plassen, ontlasten en vrijen
 • sluiten van de bekkenuitgang om de plas en ontlasting op te houden
 • draagt bij aan de stabiliteit van het bekken

De bekkenbodemspieren en de spieren rondom het bekken en de lage rug, kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op het juiste moment functioneren. Hierdoor kunnen stoornissen optreden.

Klachten kunnen ontstaan door een verkeerde manier van plassen of ontlasten.

Bij gezonde zwangeren heeft de fysiotherapeutische begeleiding vooral een preventieve functie: het voorkómen van bekkenpijn en bekkenbodemproblemen.

De bekkenfysiotherapeut:

 • geeft voorlichting over en behandeling bij bekkenbodem-problematiek en bekkenpijn;
 • helpt bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken en de bekkenbodem;
 • is geschoold in het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de bekkenbodemspieren t.b.v. een vollediger diagnostiek en optimale feedback aan de patiënt;
 • maakt gebruik van speciale apparatuur; adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over vulling en legen van blaas en rectum (blaastraining);
 • geeft indien nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen.

 

Welke klachten kunnen worden behandeld:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem;
 • voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties);
 • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling;
 • bij gezonde zwangeren is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties;
 • bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.

 

Wij maken gebruik van de nieuwste EMG apparatuur voor de bekkenbodem: de MAPLe. Dit apparaat kan de bekkenfysiotherapeute bij u toepassen voor gerichte diagnostiek of indien reguliere behandelmethodes bij u onvoldoende baat hebben. Het apparaat brengt de bekkenbodemspieren in beeld en laat zien hoe deze functioneren, waarna aan de hand van de uitslag ook een behandeling kan worden gegeven.  

Vergoedt mijn zorgverzekering de behandeling?

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Toch heeft dit wel de voorkeur, omdat deze artsen beter uw ziektegeschiedenis kennen. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan wordt uw bekkenfysiotherapie ook vergoed.

Zwangerfit en Mamafit

Iedere zwangere vrouw die actief wil blijven of worden tijdens de zwangerschap én de periode na de bevalling is welkom. Vanaf de 16e week van de zwangerschap kan er gestart worden. Het grote voordeel hiervan is dat de conditie en spierkracht goed op peil blijft en er preventief getraind kan worden met het bekken en bekkenbodemspieren. De MamaFit-lessen zijn zeer geschikt om te herstellen en het sporten weer op te starten. Vanaf 4 weken na de bevalling, en bij keizersnede na 6 weken, kunt u hier mee beginnen.

Multidisciplinaire benadering

De bekkenfysiotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines.

 

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak bij onze bekkenfysiotherapeut Ilona Kamp, bel 078-6127099.